Sau Keangnam, cả loạt cao ốc bán mình cho đại gia ngoại