Đằng sau cú sốc thổi bay 2 tỷ USD chứng khoán - VietNamNet