Giá vàng hôm nay 18/9: Chập chừng giữa những bất ổn