Nhìn thành tích này của Việt Nam, Ukraine cảm thấy ngưỡng mộ