Trình phương án giảm 2 phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - VietNamNet