Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/3: Tín hiệu đảo chiều, USD xuống thấp