Bán vài trăm chiếc mỗi năm: Ô tô Tàu tham vọng gì ở Việt Nam?