Biệt thự xây trên đất quốc phòng của ông Phạm Đức Thịnh - VietNamNet