Cây duối cổ Thiên Long vũ hội giá 14 tỷ đồng không bán - VietNamNet