Chảy nước mắt nếm thử những món cay 'xé lưỡi', Việt Nam cũng có 'đại diện' - VietNamNet