Chiêm ngưỡng cặp sanh hình kim quy cõng rồng 'hét' giá 4 tỷ