'Choáng' với bộ bàn ghế 8 tỷ đồng làm từ 50 tấn ngọc - VietNamNet