Dân huyện nghèo đi xuất khẩu LĐ được vay 100% vốn ưu đãi?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Dự thảo này đề xuất quy định về tín dụng chính sách xã hội cho người lao động cư trú hợp pháp tại các huyện theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo dự thảo, đối tượng và điều kiện được vay vốn là người lao động cư trú hợp pháp tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo nêu trên được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; có hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp hoặc hợp đồng cá nhân ký trực tiếp với chủ sử dụng người nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

Về mức vay, người lao động thuộc đối tượng sẽ được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc hợp đồng cá nhân ký trực tiếp với chủ sử dụng người nước ngoài và theo các mức trần chi phí quy định theo từng thị trường.

Dân huyện nghèo đi xuất khẩu LĐ được vay 100% vốn ưu đãi?
Ảnh minh họa

Người lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số được vay vốn với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. So với Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009, Dự thảo Quyết định bổ sung thêm nhóm đối tượng thuộc hộ cận nghèo. Nhóm này sẽ được hưởng thêm ưu đãi về lãi suất so với Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg.

 

Các đối tượng còn lại được vay vốn với lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Dự thảo cũng nêu rõ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn nêu trên.

Hiện nay, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại QĐ số 71/2009/QĐ-TTg. Đây là chính sách được triển khai tích cực bởi Ngân hàng Chính sách Xã hội, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tính đến hết 31/12/2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho vay 9.036 lượt hộ thuộc 64 huyện nghèo để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; doanh số cho vay lũy kế là gần 330 tỷ đồng, bình quân 36 triệu đồng/hộ.

Bên cạnh đó, ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong đó chính sách hỗ trợ người lao động huyện nghèo học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài. Bộ LĐTB&XH cho rằng, việc bãi bỏ QĐ số 71/2009/QĐ-TTg sẽ tránh chồng chéo các chính sách được quy định giữa QĐ số 71/2009/QĐ-TTg và QĐ số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2017.

Dự thảo này đang được Bộ LĐTB&XH lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

M. Tuấn

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN