Giỏ hoa Tết bằng ngọc giá gần 700 triệu đồng - VietNamNet