Kinh hãi đàn rắn gần 3.000 con dưới đáy ao ở Hà Nội - VietNamNet