Một ngày bắt 6.550 túi chân gà và nghìn lon bia nhập lậu - VietNamNet