Thu nhập khủng mùa Halloween, sinh viên mỹ thuật thi nhau 'tạo quỷ'