Việt Nam chi 8.800 tỷ nhập thuốc trừ sâu - VietNamNet