Vàng đi xuống đáy, USD tiếp tục tăng mạnh - VietNamNet