2 tên cướp đập vỡ cửa kính ô tô, giật túi xách ngay giữa đường