Bất chấp cấm vận, Triều Tiên vẫn cho ra mắt thương hiệu ô tô riêng