Bị đâm hỏng cản sau thiệt hại hơn 30 triệu và cách ứng xử của chủ nhân Mercedes-Benz - VietNamNet