Bị quệt xước ô tô, chủ xe không thể giận vì một mảnh giấy để lại