Biển số xe tại Việt Nam: Những điều ít biết - VietNamNet