Các nhà phân phối ôtô tại Việt Nam đang làm ăn ra sao?