'Cảm biến lùi' chuẩn xác nhất thế giới hoạt động thế nào?