Cầm gạch đập vỡ kính ô tô, nam thanh niên nhận cái kết ê chề