Cặp đôi vượt ẩu và khoảnh khắc khiến người đi đường nín lặng