Chi 1 tỷ độ Porsche Panamera, ngả mũ chất chơi dân Hà thành - VietNamNet