Chi tiết McLaren 650S trên 16 tỷ của thiếu gia Phan Thành - VietNamNet