Chiếc ô tô thản nhiên lùi xe ngay khúc cua trên cao tốc