Chưa hề có doanh thu nhưng hãng xe điện này vẫn được định giá 23 tỷ USD - VietNamNet