Có 400 triệu đồng, nên mua ô tô cũ hay mới để đi chơi Tết?