Cô gái 'đuổi' ô tô vì đậu trước của tiệm bằng chiêu độc