"Con bọ" Volkswagen Beetle tái xuất thành xe chạy điện - VietNamNet