Cường Đô La cùng đoàn siêu xe diễu hành trên phố Sài Gòn - VietNamNet