Dân mạng thi nhau "đọ" ảnh khoe đẳng cấp... đỗ ô tô