Để con ngồi trên xe không tắt máy, con vặn ga tông vào ô tô