Đi bão ăn mừng, siêu xe Lamborghini nẹt pô cháy đuôi ở Đà Nẵng - VietNamNet