Điều đặc biệt khiến ông chủ xe "đốt" 1,5 tỷ không nghĩ suy