Đỗ chắn lối lính cứu hỏa, xe sang BMW bị đập vỡ kính - VietNamNet