Độ ống thở cho SUV hạng sang - thú chơi dị của đại gia Việt