Độ siêu xe: Đại gia Đà Nẵng bỏ 150 triệu lắp ống pô - VietNamNet