Dòng xe Tổng thống Obama sử dụng, về Việt Nam giá bao nhiêu?