Ford Ranger gây tai nạn rồi bỏ chạy, phóng vun vút bằng 3 bánh