Ford vẫn né tránh lỗi hộp số PowerShift, không chịu thừa nhận