G20: Ông Putin tranh thủ quảng cáo siêu phẩm 'nhà làm' khiến mọi người đều trầm trồ