Gần 7 nghìn ô tô bị chặn đăng kiểm vì chưa nộp phạt - VietNamNet