Giật mình vì xe 4,4 lít, nhân viên cây xăng thu tiền 6,1 lít