Hà Nội: Mercedes-Benz bị vặt trụi gương dù đỗ ngay gần phòng bảo vệ - VietNamNet